Cennik

Specyfika zawodu adwokata i radcy prawnego sprawia, że honorarium za każdą usługę naliczane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, z którą zwraca się do nas Klient oraz czasu, jaki potrzebny jest nam do rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań.

Wysokość wynagrodzenia i sposób jego obliczania ustalamy wraz z Klientem przed rozpoczęciem dalszej współpracy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dostarczoną przez Klienta dokumentacją. Tzw. opłata wstępna pobierana jest z góry, zaś zasady rozliczenia godzin dodatkowych ustalane są indywidualnie z klientem. Do opłaty wstępnej każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Orientacyjny cennik usług naszej Kancelarii kształtuje się następująco

Porady prawne

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 150 zł. W przypadku spraw wymagających analizy i badania dokumentów - stawka jest odpowiednio wyższa i odzwierciedla faktyczny czas poświęcony Klientowi. Ostatecznego rozliczenia dokonujemy w oparciu o zestawienie przepracowanych godzin.
Minimalna opłata wstępna: 600 zł. Całkowity kosz zależy od stropnia skomplikowania i szczegółowości dokumentu, a także od wymaganego terminu wykonania prac.
Koszt wynagrodzenia ustalany jest indywidualnie, uwzględnia on nakład pracy, stan faktyczny sprawy oraz termin wymagany przy sporządzaniu pisma. Co do zasady dla sporządzenia pisma niezbędne jest dokonanie przynajmniej wstępnej analizy dokumentów.

Bliższych informacji o wynagrodzeniu w przypadku sporządzania pism procesowych udzielamy drogą elektroniczną po wstępnym opisaniu problemu.
Koszt wynagrodzenia ustalany jest indywidualnie, uwzględnia on charakter sprawy oraz stopień jej skomplikowania, miejsce położenia Sądu oraz stopień zaawansowania sprawy.

Nasza Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie postępowania; prowadzimy sprawy kompleksowo, jak również podejmujemy się wykonania poszczególnych czynności w sprawie.
Minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest na poziomie nie niższym niż w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:
  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2000 000 zł -10 800 zł;
  • powyżej 2000 000 zł do 5000 000 zł-  15 000 zł;
  • powyżej 5000 000 zł -25 000 zł.
koszt uzależniony jest od rodzaju sprawy oraz jej czasochłonności; proponujemy różne rodzaje rozliczenia (wg. stawki godzinowej, ryczałtowo, za całość obsługi)

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI USŁUGAMI?

ZGŁOŚ SIĘ PO DARMOWĄ WYCENĘ SPRAWY

x

Skontaktuj się z nami:

+48 518 500 806
+48 720 789 257